Klik op het menu-item 'Evenementen waarvoor gereserveerd moet worden' als u activiteiten met een reserveringplicht wilt bijwonen. Selecteer het gewenste evenement in het overzicht om te reserveren. Hieronder worden onze komende activiteiten getoond waarvoor niet gereserveerd hoeft te worden.

 

Juli 2022

ZONNEKIJKDAG

De sterrenwacht doet op zondag 3 juli 2022 mee aan het landelijke evenement ‘Zonnekijkdag’ (zie ook: [klik hier]).

Rond het thema ‘zon’ komen dan de volgende zaken aan bod:

• Een presentatie over de zon als ster en over verschillende technieken voor het waarnemen van de zon.

• Beeld van de zon in een telescoop met een zonnefilter in normaal wit licht.

• De zon zien door een telescoop die voorzien is van een H-alfa- filter. Met een dergelijk filter worden o.a. zonnevlammen zichtbaar.

• De zon zien door een protuberansenkijker. Hiermee wordt in feite een zonsverduistering gesimuleerd.

• Projectie van het zonnebeeld met een verrekijker.

• Beeld van het spectrum van de zon in een zelfgebouwde spectroscoop. 

De sterrenwacht is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt  € 5,00 per persoon. Donateurs van de sterrenwacht hebben gratis toegang.