Door tenminste 30,00 euro per kalenderjaar over te maken op:

ING rekeningnummer NL89 INGB 0002 4012 05

t.n.v. Stichting Sterrenwacht Rijswijk

bent u donateur van de stichting en kunt u deelnemen aan de diverse werkgroepen die binnen de sterrenwacht actief zijn. We verzoeken u ook om uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres (voor ontvangst Equinox en nieuwsberichten van de sterrenwacht) te mailen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Op de sterrenwacht zijn ook papieren inschrijfformulieren voor nieuwe donateurs beschikbaar waarmee de persoonlijke gegevens aan ons kenbaar gemaakt kunnen worden.

De sterrenwacht is iedere tweede en vierde vrijdagavond van de maand gereserveerd voor de werkgroep astrofotografie. Naast het beoefenen van astrofotografie (dat wil zeggen het fotograferen van hemelobjecten) en het uitwisselen van resultaten, kunnen donateurs ook terecht als zij iets willen leren over deze tak van de amateursterrenkunde.

Op publieksavonden is de sterrenwacht ook gratis toegankelijk voor donateurs. U dient zich wel te beseffen dat bij deze gelegenheden alles in het teken staat van het verzorgen van een inhoudelijk goede, waardevolle avond voor het algemene publiek. U krijgt dan als donateur geen voorkeursbehandeling. Als donateur kunt u wel bijdragen aan het slagen van een publieksavond door bijvoorbeeld vragen van het publiek te beantwoorden of met een meegebrachte telescoop hemelobjecten te laten zien.