Klik op het menu-item 'Evenementen waarvoor gereserveerd moet worden' als u activiteiten met een reserveringplicht wilt bijwonen. Dat is bijvoorbeeld van toepassing op publieksavonden. Selecteer het gewenste evenement in het overzicht om te reserveren. Hieronder worden onze komende activiteiten getoond waarvoor niet gereserveerd hoeft te worden.

 

Juli 2023

ZONNEKIJKDAG

De sterrenwacht doet op zondag 2 juli 2023 mee aan het landelijke evenement ‘Zonnekijkdag’.

Rond het thema ‘zon’ komen dan de volgende zaken aan bod:

• Een presentatie over de zon als ster en over verschillende technieken voor het waarnemen van de zon.

• Beeld van de zon in een telescoop met een zonnefilter in normaal wit licht.

• De zon zien door een telescoop die voorzien is van een H-alfa- filter. Met een dergelijk filter worden o.a. zonnevlammen zichtbaar.

• De zon zien door een protuberansenkijker. Hiermee wordt in feite een zonsverduistering gesimuleerd.

• Projectie van het zonnebeeld met een verrekijker.

• Beeld van het spectrum van de zon in een zelfgebouwde spectroscoop. 

De sterrenwacht is geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt  € 5,00 per persoon. Donateurs van de sterrenwacht hebben gratis toegang.

 

Augustus 2023

PERSEïDEN- METEOREN WAARNEMEN

Op zaterdag 12 augustus 2023 is er een waarneemactie van de Perseïden- meteorenzwerm voor donateurs van onze sterrenwacht. Rond deze datum is de activiteit van deze meteorenzwerm maximaal. De waarneemactie start om 22 uur en duurt tot ongeveer 1 uur 's morgens. Het waarnemen zal op op het terrein van de Rijswijkse Petanque Club ABA plaatsvinden.

Het is aan te raden om warme kleding en eventueel een tuinstoel/ veldbed of iets dergelijks meenemen. Hiermee kunnen de vallende sterren comfortabel waargenomen worden. NB: de waarneemactie gaat alleen door als de weersomstandigheden het waarnemen van meteroren toelaten.

Het adres van ABA is Lupinepad 1, Rijswijk. Als u met de auto komt, kunt u parkeren bij Sport- en Welzijnscentrum ‘De Schilp’, Schaapweg 4, Rijswijk.