Mededelingenblad Equinox

De Equinox is het mededelingenblad van de sterrenwacht. Met equinox (nachtevening) duiden sterrenkundigen het begin van de herfst c.q. de lente aan. De zon staat dan precies boven de evenaar en dag en nacht duren even lang. De Equinox wordt elk kwartaal uitgebracht.

In de Equinox staan waarneemverslagen van onze donateurs, interessante artikelen en wetenswaardigheden die betrekking hebben op amateursterrenkunde, recensies van astronomische hulpmiddelen zoals telescopen en verrekijkers, noem maar op!

Donateurs krijgen de Equinox gratis via e-mail thuis toegestuurd. Op de sterrenwacht ligt een aantal inkijkexemplaren. Donateurs die kopij hebben voor de Equinox kunnen dit sturen naar de sterrenwacht (zie Contact) onder vermelding van "kopij Equinox".

Als u donateur wordt, verzoeken we u een e-mailadres voor ontvangst van de Equinox op te geven. Een mailadreswijziging verzoeken we ook te melden.