Als donateur van de Stichting Sterrenwacht Rijswijk kunt u deelnemen aan werkgroepen die binnen onze club actief zijn. Zo is de sterrenwacht iedere tweede en vierde vrijdagavond van de maand gereserveerd voor actief waarnemende en fotograferende amateurs binnen de sterrenwacht. Naast het beoefenen van astrofotografie (het fotograferen van hemelobjecten) en het uitwisselen van resultaten, kunnen donateurs ook terecht als zij iets willen leren over deze tak van de amateursterrenkunde.

Ruimtevaart, ruimteonderzoek, ontwikkelingen in de sterrenkunde en het zelf bouwen van telescopen en waarneemsystemen zijn ook thema's waaraan door de groep van actieve amateurs op de sterrenwacht aandacht besteed wordt. In het recente verleden zijn we gestart met waarneemexpedities voor donateurs naar locaties met een nog volkomen donkere nachthemel in Frankrijk en België.